Reklamační řád e shop Bartek vrata .cz

 
Reklamační řád Bartek vrata s.r.o.

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • poštou na adresu: Bartek vrata s r.o. Sazovice 230  PSČ 763 01 Sazovice 
 • Popis závady a nákupní doklad zaslat emailem na adresu: bartekvrata@seznam.cz
 • osobně na adrese: Bartek vrata sr..o. Sazovice 230 PSČ 763 01 Sazovice 

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • Kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
 • Reklamované zboží s veškerým příslušenstvím včetně manuálů , příslušenství -zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího – Bartek vrata s r.o. Sazovice 230 PSČ 763 01 Sazovice  
 • Zásilky zaslané na dobírku, nebudou přijaty!
 • Podrobný popis závady písemně .

5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • neodbornou montáží 
 • montáž musí provádět proškolení pracovníci, společnosti s platným oprávněním  pro montáž -/ jedná se u výrobků, které podlehají instalaci k rozvodům elektroinstalace domů 
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním, popř cizím zaviněním 
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

6. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

8.Zboží po reklamaci bude odesláno zákazníkovi přepravní společností  za standartnípopatek  nebo je možné zboží osobně vyzvednout na adrese Bartek vrata s.r.o.- Sazovice 230 76301 Mysločovice 

9.Osobní vyzvednutí sklad Bartek vrata s.r.o. Sazovice 230 763 01  Sazovice 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2018

 

Kontaktujte nás

Bartekvrata, s.r.o.

Bartekvrata, s.r.o.
Sazovice 230
763 01 Mysločovice
IČO: 269 32 041
DIČ: CZ 269 32 041
+420 774 488 595 obchod@bartekvrata.cz Sklad: Výdej zboží
Sazovice 230
763 01 Mysločovice

POZNÁMKA - osobní odběr z důvodu nákazy-Covit 19 znovu obnoven .Prosíme o dodržování vládních nařízení .
Osobní odběr jen na základě tel domluvy.
Drobné díly jako ovladače,příjmače,pohony vrat a bran z jen zasíláme.

Děkujeme za pochopení

Osobní odběr nutná telefonická dohoda.
Osobní odběr pouze nadrozměrné zboží jako vrata ,pohony bran a vrat a jiné nadrozměrné výrobky a to v termínu :
Pátek od 15 do 17 hodin
tel.: +420 774 488 595
Není možné platit platební kartou.
Platba pouze hotově v režimu EET.
Platba při osobním odběru pžes QR kod
Platby prosíme uskutečňovat pokud je to možné jen bankovním převodem .
Děkujeme za pochopení


Vytvořeno službou Webnode E-shop