Souhlas s telefonickým kontaktem

Souhlas s telefonickým kontaktem

Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů, které jsem dobrovolně uvedl/a v kontaktním formuláři obchodní společnosti Bartek vrata s.r.o

Společnost Bartek vrata  s.r.o.  se sídlem Sazovice2330 76301 Mysločovice  IČ: 26932041, zapsaná v obchodním rejstříku C 46399 vedená u Krajského soudu v Brně ze dne 18.června 2004 (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).


Tímto souhlasem projevuji svůj zájem, aby mě výše uvedené Společnosti prostřednictvím mnou zadaných údajů telefonicky kontaktovaly a oslovovaly za účelem:
- sdělení bližších informací o produktech a službách - projednání mého zájmu o produkty a služby projeveného v tomto formuláři a/nebo
- poskytnutí konkretizované nabídky produktů a služeb.

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně a bez udání důvodu odvolat telefonickým oznámením na telefonním čísle kontaktního centra +420 774488595.

Dále beru na vědomí, že podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou k dispozici na www.bartekvrata.cz .

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

 

Kontaktujte nás