Souhlasím s nabídkami produktů a služeb

Souhlasím s nabídkami produktů a služeb

Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů, které jsem dobrovolně uvedl/a v kontaktním formuláři obchodní společnosti Bartek vrata s.r.o

Společnost Bartek vrata  s.r.o.  se sídlem Sazovice 230 76301 Mysločovice , IČ: 26932041, zapsaná v obchodním rejstříku C 46399 ze dne 18.června 2014vedená u Krajského soudu v Brně  (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).

Souhlasím, aby k tomuto účelu Společnosti využily vhodné komunikační prostředky, kterými jsou: e-mail, telefon, SMS, listinná korespondence doručovaná na adresu sídla společnosti, sociální sítě.

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně a bez udání důvodu odvolat telefonickým oznámením na telefonním čísle kontaktního centra +420 774488595 nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: obchod@bartekvrata.cz.
Dále beru na vědomí, že podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou k dispozici na www.bartekvrata.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

 

Kontaktujte nás