Odstoupení od smlouvy

                                                   

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno e-mailem

Kupující – spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej prodávajícímu pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Adresát:
Bartek vrata s.r.o  .
Sazovice 230 76301 Mysločovice  
IČ: 26932041, DIČ: CZ26932041

Odstoupení lze zaslat e-mailem na obchod@bartekvrata.cz 

Formulář ke stažení : 

Odstoupení od smlouvy 21