Souhlasím s přijímáním e-mailových obchodních sdělení

Souhlasím s přijímáním e-mailových obchodních sdělení

Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů, které jsem dobrovolně uvedl/a v kontaktním formuláři obchodní společnosti Bartek vrata s.r.o.

Společnost Bartek vrata  s.r.o.  se sídlem sazovice 230 763 01 Mysločovice  IČ:26932041, zapsaná v obchodním rejstříku C 46399 vedená u Krajského soudu v Brně  (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).

 (dále společně jen „Společnosti“) pro účel navázání e-mailové komunikace, který jsem zvolil/a označením v zaškrtávacím poli.

Tímto souhlasem projevuji zájem, aby mě výše uvedené Společnosti prostřednictvím mnou zadaných údajů kontaktovaly a oslovovaly formou e-mailů za účelem:
- sdělení bližších informací o produktech a službách, 
- projednání mého zájmu o produkty a služby projeveného v tomto formuláři a/nebo
- poskytnutí konkretizované nabídky produktů a služeb.
Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně a bez udání důvodu odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: obchod@bartekvrata.cz, který je uveden také v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení.

Dále beru na vědomí, že podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou k dispozici na www.bartekvrata.cz 

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů.

 

Kontaktujte nás